Goliathreiher (Ardea goliath)


Kuhreiher (Bubulcus ibis)


Rallenreiher (Ardeola ralloides)


Silberreiher (Ardea alba)


Graureiher (Ardea cinerea)